27,000 BITCOIN RÚT RÒNG, GIÁ SẼ TĂNG?

Dữ liệu onchain đã cho chúng ta thấy được dấu chân của người khổng lồ, đó chính là các tay to, có nhiều nguồn lực về tài chính đã mua…

BITCOIN đã điều chỉnh về "VÙNG AN TOÀN"

“Vùng an toàn” hay vùng giá hợp lưu của Bitcoin trên khung Ngày đang hỗ trợ khá tốt cho giá, vì những người mua đều tập trung chờ đợi tại…

Bitcoin đóng nến tháng 3 sẽ có BIẾN ĐỘNG LỚN?

Với những lúc trước khi đóng nến tháng 3 cũng như kết thúc 1 quý của năm tài chính thị trường Crypto sẽ có những biến động khá mạnh, những…