27,000 BITCOIN RÚT RÒNG, GIÁ SẼ TĂNG?

Dữ liệu onchain đã cho chúng ta thấy được dấu chân của người khổng lồ, đó chính là các tay to, có nhiều nguồn lực về tài chính đã mua…