BITCOIN đang có GIAO CẮT TỬ THẦN?

Giao cắt tử thần là 1 điều đáng sợ của hầu hết các trader và nhà đầu tư, hiện tại giá Bitcoin và chỉ số S&P500 cũng đang nằm trong…